| co na zaliczenie?

 
TEMATYKA WYKŁADÓW
Komunikacja międzyludzka: informacje i interakcje
 • Treść: Komunikacja międzyludzka, jak wygląda w opisie naukowym, czym jest sukces i niepowodzenie w komunikacji, jakie są dostępne w nauce modele komunikacji, jak wygląda uniwersalny model komunikacji (Jacobson), co jest ważne dla komunikacji: kontekst, pozajęzykowe elementy rzeczywistości, kreatywność, jaka jest różnica pomiędzy komunikowaniem i komunikowaniem się, jak nauka rozumie pojęcie informacji, czym jest interakcja. Po co powstał internet, cyberprzestrzeń i jakie są cechy wirtualnej przestrzeni komunikacyjnej. 
 • Prezentacja
Rozwój i perspektywy komunikacji sieciowej: od web 1.0 do web 5.0
 • Treść: Charakterystyka przestrzeni internetowej, jak rozwija się internet, generacje sieci web 1.0-5.0, zachowania komunikacyjne w sieci, badania wpływu technologii na rodzaj przekazu i komunikacji, specyfika i cechy komunikacji wirtualnej, jakim językiem się porozumiewamy, współczesny TEKST (SEO), 2.0: jak jest skonstruowany i jak go czytamy?
 • Prezentacja
Uczestnictwo 2.0: jasna i ciemna strona
 • Treść: O organizacji przestrzeni sieciowej, użytkownikach i ich typach, o tym jaki typ kultury stworzyła technologia 2.0 i użytkownicy sieci (mądrość tłumów) i eksperci, jak przenikanie języka potocznego wpłynęło na komunikację w sieci, skąd się biorą błędy i jak na to reaguje sama społeczność 2.0, czym jest wulgaryzacja języka i słowna agresja.
 • Prezentacja
 • Kolokwium
Aksjologiczny wymiar Internetu
 • Treść: Jakie uniwersalne wartości wyznają internauci, czy wszyscy mamy ten sam internet w swoich komputerach, czy możemy mówić o globalnej sieci w świetle wolności chińskiej, koreańskiej, rosyjskiej? Czym jest splinternet? Zobaczymy jakie informacje zbierają o nas koncerny cyfrowo-medialne (retencja danych) i co sami w sieci wrzucamy. Jak Polacy korzystają z portali społecznościowych i jak rozumieją pojęcie fejków ;) Jak fake zmienia nasze postrzeganie świata i siebie i w końcu jak media społecznościowe zmieniają naszą tożsamość, bo w nich każdy może być kim chce.
 • Prezentacja
Intertekstualność i interobrazowość komunikacji internetowej
 • Treść: Pojęcia intertekstualności, multimodalności (interobrazowości), o tym jakie zagrożenia widzimy w cyberprzestrzeni i cyberkulturze, czym stało się cyberuczestnictwo 2.0, jak wiele czasu poświęcamy na życie w sieci, rozpatrzyliśmy mem jako tekst kultury (narodowej i zglobalizowanej), zwróciliśmy uwagę na visual culture, wieloznaczność obrazów, deprecjonowanie wartości, wynoszenie ich na poziom rozrywki za pomocą komunikacji.
 • Prezentacja
Substytuty komunikacji niewerbalnej (parawerbalnej) w Internecie
 • Treść: Substytuty komunikacji niewerbalnej, jak wyglądała historia oznaczania emocji w wypowiedziach, stare fora dyskusyjne, kształtowanie się emotek: światowy wzorzec, dostosowanie wzoru do określonej kultury. Jak znaki komunikacji niewerbalnej odczytywane są w różnych kulturach, jaka towarzyszy im estetyka. Jakie zmiany w obrębie globalnego wzorca Race Faces zostały wprowadzone w poszczególnych internetach, ewolucja konwencji w ramach gatunku. Czym jest makro obrazkowe i co znaczy, że jest skonwencjonalizowane?
 • Prezentacja   
Memy i memetyka w dyskursie naukowym. Czy mamy do czynienia z nauką?
 • Treść: Czy mamy do czynienia z nauką, jakie są teorie i problemy definicyjne. W jaki sposób rozumiemy memy jako jednostki komunikowania, jak odszyfrowujemy komunikaty. Podział memów na proste i złożone. Obejrzymy memy polskie, które tworzą negatywne autostereotypy, czym jest onomastyka, onim, eponim i obejrzymy znaczenia zmienionych imion jako typowych Polaków…
 • Prezentacja
 • Kolokwium
Wybrane dyskursy w badaniach językoznawczych memów internetowych
 • Treść: Przyjrzymy się badaniom językoznawczym umieszczonym w różnych dyskursach i kontekstach, obejrzymy memy polityczne, określając ich funkcje i zobaczyliśmy jak wygląda ich typologiizacja. Do memów dołączymy memy tekstowe (paski informacyjne), a także reklamy wyborcze utrzymane w stylistyce memów.  Omówiliśmy wpływ mediów na społeczeństwo, postacie medialne, które stały się memami i sytuacje, zdarzenia, które generują wypowiedzi memetyczne. Ostatnim punktem naszego spotkania będą dyskursy grup zawodowych i memy, które w sposób widoczny stereotypizują konkretne zawody.
 • Prezentacja
Memy internetowe jako nośniki stereotypów
 • Treść: Pojęcie stereotypu (obcy) i autostereotypu (swoi), stałe komponenty w memach pozwalające na określanie przynależności kulturowej, folksonomia i konotacje, jak funkcjonuje społeczne nadawanie nazwisk przezwiskowych w celu oswajania wroga, analiza memów o Żydach i Ruskich – transmisja stereotypów na kilku poziomach, jaką wiedzę o Chinach, Chińczykach przekazuje polskie memy.
 • Prezentacja
Memy o konkretnym globalnym wydarzeniu
 • Treść: Zobaczymy jak w kilku państwach, dotkniętych jednakowym globalnym problemem społeczność reagowała na niedogodności życia codziennego. Jakie problemy okazały się najtrudniejsze, jak oswajano się z nową sytuacja za pośrednictwem wypowiedzi i obrazów.
 • Prezentacja
Ostatnie dwa zajęcia poświęcamy na prezentację prac zaliczeniowych i debaty